TÄHELEPANU!!!!!

Timoreta OÜ juhatuse liige on Janek Pärt.

Timoreta OÜ ei ole seotud ühegi sarnase nimega ettevõttega: Timoreta Arendus OÜ (pankrotis), Timoreta Invest OÜ. Miks eelnevalt teiste nimedega olnud ettevõtted on muudetud Timoreta nime sisaldavaks saab ilmselt ainult nende ettevõtete juhatuse liikmelt küsida.
Juhul kui sarnase nimega ettevõtte esindaja/juhatuse liige peaksTimoreta OÜ nimel proovima sõlmida kokkuleppeid, saada kaupa, saada raha jne. - palume sellest koheselt teavitada politseid ja Timoreta OÜ-d.